Statut

      §4
  1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników, a tym samym wynagradzać za usługi na rzecz Stowarzyszenia.
      §5
  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Komentowanie jest wyłączone