Statut

      §20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

6) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,

7) rozstrzyganie sporów między członkami, a Zarządem Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone