Statut

      §9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek,

4) dbania o prestiż i rozwój Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone