Statut

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

      §6

Stowarzyszenie posiada członków:

  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających.
  3. Honorowych

Komentowanie jest wyłączone