Statut

  1. Majątek i fundusze.
      §24

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z darowizn, spadków, zapisów,

3) z dochodów z własnej działalności statutowej,

4) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

5) z ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, grantów.

Komentowanie jest wyłączone