Statut

      §19
  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok.
  3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

Komentowanie jest wyłączone